စက်ရုံခရီးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထုပ်ပိုး

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထုပ်ပိုး

IMG_8982(20190318-162516)
IMG_8760
IMG_0824
IMG_0818

စက်ရုံခရီးစဉ်

created by dji camera
D26F37A14026A8027C034D6C96FFE9F5
IMG_0816_wps图片
IMG_0853